Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Олон улсын эрх зүй : орчуулгын бүтээл /

Ян Клабберс 1963-

Олон улсын эрх зүй : орчуулгын бүтээл / Орчуулсан : Б.Энхмарал ; Б.Мягмардорж ; О.Майцэцэг ; Ж.Энхсаруул ; Орчуулгын редактор : М.Уянга ; Э.Туулайхүү - Улаанбаатар хот 2022 - 493 хуудастай 25 см

Эшлэл, эх сурвалж хуудас 494т

Зохиогч номондоо олон улсын эрх зүйн голлох асуудла бүрээр онолын асуудлыг хөндөн авч үзэхийн зэрэгцээ эрдэмтдийн дунд гарч байсан болон гарч буй маргаан, уг асуудлаарх хэлэлцүүлэг, практик хэрэглээг танилцуулжээ.

9789919504984

худалдан авсан


олон улсын эрх --сурах бичиг
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha