Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Хөдөлмөрийн эрх зүй : Бизнес эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд зориулсан гарын авлага /

Хөдөлмөрийн эрх зүй : Бизнес эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд зориулсан гарын авлага / Хянасан : Ц.Баасандорж ; Г.Амарржаргалан ; Боловсруулсан : О.Батсүх ; Б.Өлзийцэрэн - 2023 - 224 хуудастай 24 см

Хөдөлмөрийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) -ийн талаарх гарын авлагад тусгасан.

9789919004729

худалдан авсан


хөдөлмөрийн эрх зүй
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha