Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Энхтайван, аюулгүй байдал ба социал -демократ үзэл баримтлал / Социал -демократ үзэл баримтлал сурах бичгийн 8-р дэвтэр /

Энхтайван, аюулгүй байдал ба социал -демократ үзэл баримтлал / Социал -демократ үзэл баримтлал сурах бичгийн 8-р дэвтэр / Орчуулсан : Ч.Оюунгэрэл ; Орчуулгын редактор : Н.Соёлгэрэл - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг 2017 - 191 хуудастай 22 см

9789919992750

хандив


улс төр --улс төрийн систем
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha