Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Алсын хараа 2050 : Монголын улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого : Монгол хөгжлийн загвар бүхий 9 цуврал дэвтэр

Алсын хараа 2050 : Монголын улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого : Монгол хөгжлийн загвар бүхий 9 цуврал дэвтэр - Улаанбаатар Мөнхийн үсэг ХХК 2022 - 64 хуудастай Зураг, схем, хүснэгт, графиктай 29 см 64 хуудастай Зураг, схем, хүснэгт, графиктай 29 см 64 хуудастай Зураг, схем, хүснэгт, графиктай 29 см 64 хуудастай Зураг, схем, хүснэгт, графиктай 29 см 64 хуудастай Зураг, схем, хүснэгт, графиктай 29 см - Засаглал Дэвтэр 5 Ногоон хөгжил Дэвтэр 6 Амар тайван, аюулгүй нийгэм Дэвтэр 7 Бүс, орон нутгийн хөгжил Дэвтэр 8 Улаанбаатар ба дагуул хот Дэвтэр 9 .

Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын талаар иргэд, олон нийтэд зориулан танин мэдэхүйн агуулгаар баяжуулан нийтэлсэн 10 цуврал дэвтэр бүхий “АЛСЫН ХАРАА 2050” боть номыг Ерөнхий сайдын ажлын албанаас их, дээд сургууль болон нийтийн номын сангуудад хүлээлгэн өгсөн. Ингэснээр УИХ-аас 2020 онд баталсан “АЛСЫН ХАРАА 2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой иргэн бүр танилцах боломж олгоно.

9789919511630

хандив


Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт--эдийн засаг--Монгол
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт--бүсчилсэн хөгжил
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт--хот байгуулалт
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт--ногоон хөгжил
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт--засаглал
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha