Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Нийгмийн ардчилал товч бөгөөд тодорхой цуврал сурах бичиг /

Нийгмийн ардчилал товч бөгөөд тодорхой цуврал сурах бичиг / Хянан тохиолдуулсан : Д.Бадамдаш ; Орчуулсан : Ч.Оюунгэрэл - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК 2021 - 95 хуудастай 21 см 111 хуудастай 21 см 103 хуудастай 21 см - Нийгмийн ардчиллын үндэс : суурь үнэлэмжүүд Нийгмийн ардчилал товч бөгөөд тодорхой цуврал сурах бичиг - 1 9789919966362 Нийгмийн баримжаатай эдийн засаг : Өсөлт, нийгмийн тэнцэвэрт байдал, тогтвортой байдал Нийгмийн ардчилал товч бөгөөд тодорхой цуврал сурах бичиг - 2 9789919966379 Нийгмийн баримжаат төр Нийгмийн ардчилал товч бөгөөд тодорхой цуврал сурах бичиг - 3 9789919966386 .

хандив


нийгэм --хялбаршуулсан ном
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha