Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монголчуудын хойлгын зан үйл / 3 боть /

Монголчуудын хойлгын зан үйл / 3 боть / Редактор : П.Дэлгэржаргал ; Эмхэтгэсэн : Э.Жигмэддорж ; Г.Идэрмаа - Улаанбаатар хот Соёмбо принтинг ХХК 2018 - 248 хуудастай зураг, хавсралт, хүснэгттэй 24 см 304 хуудастай зураг, хавсралт, хүснэгттэй 24 см 259 хуудастай товчилсон үгийн жагсаалт, хавсралтуудтай 24 см - Уламжлал - Орчин үе - Чиг хандлага Эрдэм шинжилгээний хурлын материал Боть 1 Уламжлал - Орчин үе - Чиг хандлага : Эрдэм шинжилгээний хоёрдугаар хурал Боть 2 Монголчуудын оршуулгын зан үйлд холбогдох баримтууд 1911-2021 Боть 3 .

9789997879103


уламжлал --оршуулгын зан үйл--Монгол
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha