Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

2022 Гадаад орчны эргэлт, хувирал /

Анхбаяр, Б

2022 Гадаад орчны эргэлт, хувирал / Редактор : С.Сүхчулуун - Улаанбаатар хот Соёмбо принтинг ХХК 2023 - 300 хуудастай 24 см

2022 онд гадаад орчинд өрнөж буй эргэлт, хувирал, түүний үр дагавар болон илэрч буй үйл явдлын талаарх долоо хоног тутмын дүн шинжилгээ бүхий мэдээллийг багтаасан.


үндэсний аюулгүй байдал
гадаад бодлого
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha