Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Судалгааны ажил / Товхимол 17

Судалгааны ажил / Товхимол 17 - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК 2022 - 284 хуудастай хавсралттай 25 см - Товхимол 17 .


банк --эрдэм шинжилгээний
эдийн засаг --эрдэм шинжилгээний
татвар--эрдэм шинжилгээний
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha