Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол Улсын Үндсэн хууль : шинжлэх ухааны тайлбар /

Лүндэндорж, Нанзаддоржийн

Монгол Улсын Үндсэн хууль : шинжлэх ухааны тайлбар / Хянан тохиолдуулсан : Н.Жанцан - Улаанбаатар 2022 - 1060 хуудастай сэдэвчилсэн индекстэй 24 см

Энэ бүтээлийн давуу тал, ялгарах онцлог нь эрх зүйн философидолт байхаас гадна Монгол улсын Үндсэн хуулийн зүйл, хэсэг, заалт бүрийн үг, ойлголт бүрийг тайлбарласан иж бүрэн шинжтэй болсон нь Үндсэн хуулиа судлах, үйл ажиллагаандаа нийцүүлэх үүрэгтэй иргэн хэн бүхэн ашиглах боломжтой гарын авлага, лавлагааны эх сурвалж болно.

9789919000554


Үндсэн хууль --Монгол --лавлагаа
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha