Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Гэмт хэрэг судлалын онол /

Мөнх-Эрдэнэ, Батдуламын

Гэмт хэрэг судлалын онол / Criminology Theory Зөвлөх редактор : Р.Оюунбадам ; Редактор : П.Баянбаатар - Улаанбаатар хот Өнгөт талст ХХК 2021 - 296 хуудастай 25 см

Ном зүй (287-290)

Криминологийн шинжлэх ухааны ойлголт, үүсэл хөгжил -- Гэмт явдлын шалтгаан -- Гэмт хэрэгтэн бие хүн -- Хохирогч судлал -- Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх арга зам -- Насанд хүрээгүй хүүхдийн гэмт явдал -- Хүч хэрэглэсэн гэмт явдал -- Өмчийн эсрэг гэмт явдал -- Эдийн засгийн гэмт явдал

9789919259204


гэмт хэрэг судлал
Криминологи
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha