Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Хувьцаат компаний эрх зүйн үндсэн ойлголт /

Давааням, Ганхуягийн

Хувьцаат компаний эрх зүйн үндсэн ойлголт / The Fundamental Concepts of the Law of Stock Corporation Зөвлөх : И.Идэш ; Редактор : Амарсанаа - Улаанбаатар хот Соёмбопринтинг ХХК 2021 - 260 хуудастай 24 см

Ашигласан эх сурвалж (хуудас 254-260)

Номонд хувьцаат компаний үүсэл хөгжил, Монгол улс дахь хувьцаат компаний эрх зүйн байдал, өнөөгийн хүчин төглдөр үйлчилж буй Компаний тухай хуулийн суурь үзэл баримтлал, хэрэглээ, холбогдох салбарын хуулиуд дахь ойлголтыг тусгасан.

9789919244941


Компаний эрх зүй --сурах бичиг
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha