Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Ажлын байрны тодорхойлолтын эмхэтгэл / Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаанд ашиглах үлгэрчилсэн загвар

Ажлын байрны тодорхойлолтын эмхэтгэл / Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаанд ашиглах үлгэрчилсэн загвар - Улаанбаатар хот Адмон принт ХХК 2022 - 365 хуудастай 20 см 265 хуудастай 20 см - Эмхэтгэл I 9789919276171 Эмхэтгэл II 9789919276188 .

Барилгын салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Уул уурхайн салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Худалдаа, үйлчилгээний салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Хоол үйлдвэрлэлийн салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Боловсролын салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Зочлох үйлчилгээний салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Ачаа тээвэр, ложистикийн салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Эрүүл мэнд, эмнэлгийн салбарын ажлын байрны тодорхойлолт Ажлын байрны тодорхойлолтын эмхэтгэл I Эрчим хүчний салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Үлйдвэрлэлийн салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Ахуйн үйлчилгээний салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Урлаг, энтертайментын салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Санхүү, даатгалын салбарын ажлын байрны тодорхойлолт -- Салбар хамаарахгүй нийтлэг салбарын ажлын байрны тодорхойлолт Ажлын байрны тодорхойлолтын эмхэтгэл II

Энэхүү эмхэтгэл нь нийт 15 салбарын нийтлэг ажлын байрны тодорхойлоллтын үлгэрчилсэн загварыг багцлан багтаасан.

9789919276171 9789919276188


хөдөлмөрийн эрх зүй
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha