Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын эрх зүйн сурвалж : онол, системчлэл, зангилаа асуудал

Солонго, Амаржаргалын

Монгол улсын эрх зүйн сурвалж : онол, системчлэл, зангилаа асуудал Хянан тохиолдуулсан : С.Нарангэрэл - анхны хэвлэл - Улаанбаатар хот Global Print хэвлэх үйлдвэр 2022 - 170 хуудастай 25 см

Ном зүй (хуудас 162-170)

Энэхүү бүтээлд эрх зүйн эх сурвалжийн тодорхойлолт, түүний онолын үндэс, БНМАУ-ын жилүүдийн эрх зүйн эх сурвалжийн онцлог, эрх зүйн бүл ба эрх зүйн эх сурвалжийн харилцан хамаарал, Ром Германы болон жишгийн, Мусульманы, хөрш улсуудын эрх зүйн эрх зүйн бүлийн эх сурвалжийн онцлогийг авч үзсэн.

9789919266905


төр эрх зүйн түүх --Монгол
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha