Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн тайлбар

Ганзориг, Дондовын

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн тайлбар Редактор : Д.Тогтохсүрэн ; Ж.Сүхбаатар - Хууль судлалын төв ТББ 2022 - 261 хуудастай товчилсон үгийн жагсаалттай 21 см

Ном зүй (хуудас 254-261)

Энэхүү бүтээл нь дан ганц Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн тайлбар гэхээс илүүтэйгээр Монгол улсын нутгийн удирдлагын эрх зүйн чухал эх сурвалж болж буйгаас гадна Үндсэн хууль, орон нутгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны хөгжилд чухал байр суурь эзлэнэ.

9789919264390


нутгийн удирдлага --Монгол --лавлагаа
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha