Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол Улсын Үндсэн хууль : Кирилл үсэг, Монгол бичиг, англи хэлээр бүтээв

Монгол Улсын Үндсэн хууль : Кирилл үсэг, Монгол бичиг, англи хэлээр бүтээв The Constitution of Mongolia Эрхэлсэн : Ж.Амарсанаа ; Хянан тохиолдуулсан : А.Түвшинтулга ; Б.Алтантуяа ; Б.Өлзийсайхан ; Э.Уянга ; Монгол бичгээр бичсэн : Б.Батбаяр ; Англи хэлээр орчуулсан : Ж.Амарсанаа ; Л.Төр-Од ; Х.Дөлгөөн - гурав дахь хэвлэл - Улаанбаатар хот 2022 - 203 хуудастай 20 см

Монгол Улсын Үндсэн хуульд (1992) Улсын Их Хурлаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусган хэвлүүлэв.


монгол бичгээр

9789919232078


Үндсэн хууль --Монгол --1992
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha