Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын захиргааны процессын эрх зүй / Их дээд сургуулийн анхны сурах бичиг

Эрдэнэцогт, Адилбишийн

Монгол улсын захиргааны процессын эрх зүй / Их дээд сургуулийн анхны сурах бичиг Administrative procedural law Verwaltungsprozebrecht - гурав дахь хэвлэлт - Улаанбаатар хот Адмон принт 2022 - 380 хуудастай индекс, товчилсон үгийн жагсаалттай 21 см

Ном зүй (хуудас 367-371)

Энэ номын 2 дахь хэвлэлтээс хойш захиргааны процессын эрх зүйн эх сурвалжид орсон өөрчлөлтүүдийг уг номонд тусгасан болно.

9789992901144


захиргааны эрх зүй --захиргааны процессын эрх зүй --Монгол --сурах бичиг
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha