Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын захиргааны эрх зүй : ерөнхий, тусгай анги /

Цогтоо, Шарын

Монгол улсын захиргааны эрх зүй : ерөнхий, тусгай анги / Public Administration Law I, II Хариуцлатай редактор : Д.Баярсайхан ; Зөвлөх редактор : Д.Ганзориг - Улаанбаатар хот 2021 - 534 хуудастай товчилсон үгийн жагсаалт, зохиогчийн товч намтартай 21 см

Ном зүй хуудас 528-531

Нийтийн албан ажилтан, албан хаагя, их дээд сургуулийн докторант, магистрант, оюутан сонсогчдод зориулав.

9789919258818


захиргааны эрх зүй
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha