Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Мөнгө санхүү баялаг 2021 оны Дугаар 23-27

Мөнгө санхүү баялаг 2021 оны Дугаар 23-27 - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК 2021 - 25 см - хоёр сар нэг удаа

Эдийн засгийн судалгаа, шинжилгээний сэтгүүл

25211501


эдийн засаг --2021
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha