Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Төрийн удирдлага, эрх зүйн онол-практикийн өгүүллэгүүд

Төрийн удирдлага, эрх зүйн онол-практикийн өгүүллэгүүд - Улаанбаатар хот Мөнхийн үсэг ХХК 2019 - 126 хуудастай 24.5 см


төрийн удирдлага --төрийн алба
Үндсэн хууль --Монгол
төрийн алба

төрийн захиргаа ; Үндсэн хууль ; засаг захиргаа ; Монгол улсын их хурлын гишүүний эрх зүй ; ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha