Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Өмгөөллийн тухай хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Сүхбаатар З

Өмгөөллийн тухай хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар Редактор : П.Оюундэлгэр - Улаанбаатар хот Адмон принт 2021 - 437 хуудастай Товчилсон үгсийн жагсаалт, нэр томъёоны индекстэй 25 см - Өмгөөлөл судлалын цуврал .

9789997876768


Өмгөөлөл --Монгол --2019
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha