Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын Үндсэн хууль / 13 хэлээр

Монгол улсын Үндсэн хууль / 13 хэлээр Эрхэлсэн : Ж.Амарсанаа ; Редактор : А.Түвшинтунгалаг ; Х.Дөлгөөн ; Г.Идэрсайхан - Улаанбаатар хот Соёмбо принтинг 2019 - 392 хуудастай 24 см

Эмхэтгэлд орсон орчуулгад Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2000 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс гадна Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2019 оны 11 дүгээр сарын 11- ний өдөр оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгасан. Бүтээлд Монгол улсын Үндсэн хуулийг герман хэл, франц хэл, киргиз хэл, испани хэл, болгар хэл, япон хэл, хятад хэл, солонгос хэл, кирилл бичиг, Монгол бичиг, англи, орос, казах, турк хэл дээр тус тус орчуулсан.


Монгол (Монгол бичиг), англи, орос, испани, франц, герман, турк, япон, Хятад, солонгос, казак, болгар, киргиз хэлээр

9789919214722

худалдаж авсан


Үндсэн хууль --Монгол
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha