Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах арга зам : онол, арга зүй, туршлага, шинжилгээ, боломж /

Энхчимэг Д

Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах арга зам : онол, арга зүй, туршлага, шинжилгээ, боломж / Редактор : О.Үржин - Улаанбаатар хот Соёмбо принтинг ХХК 2021 - 332 хуудастай 25 см

ном зүй. х.328-332

Эдийн засгийн аюулгүй байдал, түүнийг хангаж буй олон улсын туршлага -- Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлын өнөөгийн байдлын шинжилгээ -- Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах боломж

Бүтээлд аюулгүй байдалд хандах хандлага, дүн шинжилгээнд суурилах, аюул, сорилтыг бодитой тодорхойлж, нөөц боломжийг үр дүнтэй дайчлах, үндэсний ашиг сонирхлоо хамгаалж бататгах зэрэг ажлуудын хэрэгжилтийг хангах судалгаа, тооцоолол, үндэслэлийг шингээсэн байна.

Аюулгүй байдлын болон эдийн засгийн чиглэлийн судлаач, багш, оюутнуудад зориулав.

9789919243531

худалдаж авсан


эдийн засаг --Монгол
гадаад бодлого
аюулгүй байдал--Монгол
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha