Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Япон улсын хэрэглэгчийн гэрээний тухай хууль орчуулга ; товч тайлбар ; 2018 оны нэмэлт, өөрчлөлт багтсан

Япон улсын хэрэглэгчийн гэрээний тухай хууль орчуулга ; товч тайлбар ; 2018 оны нэмэлт, өөрчлөлт багтсан Consumer Contract Act (Japan) Translation and brief commentary Орчуулж, тайлбар бичсэн : Рэнбаагийн Пүрэвбаатар ; Хянан тохиолдуулсан : Батсүрэнгийн Ундрах - Улаанбаатар хот Соёмбо принтинг 2020 - 175 хуудастай 21.5 см - Хувийн эрх зүйн цуврал .

Тус орчуулга нь 2018 оны нэмэлт өөрчлөлтийг багтаасан бөгөөд Япон улсын Иргэний хуулийн 2017 оны өөрчлөлттэй холбоотойгоор тус хуульд орсон. нэмэлт, өөрчлөлтийг мөн хамарсан.


монгол

9789919203849

--Япон


гэрээний эрх зүй --Япон

эрх зүй ; иргэний хууль ; гэрээний эрх зүй ; хувийн эрх зүй
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha