Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Төрийн захиргаа: тун товчхон танилцуулга

Теодулу. С.З.

Төрийн захиргаа: тун товчхон танилцуулга Орч.Т.Ариунсанаа - УБ Мөнхийн үсэг 2019 - 115х. - Оксфордын цуврал .

9789997851505 7500

67.401 Т359
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha