Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Улс төр: Тун товчхон танилцуулга

Кэннэт Миног

Улс төр: Тун товчхон танилцуулга Орч. Т.Ариунсанаа - УБ Мөнхийн үсэг 2019 - 119х. - Оксфордын их сургуулийн цуврал .

9789919500313 7500

66 М561
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha