Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол улсын иргэний эрх зүй. Ерөнхий анги

Баттөмөр Б

Монгол улсын иргэний эрх зүй. Ерөнхий анги Ред. З.Мөнхжаргал - УБ Соёмбо принтинг 2020 - 240х.

8979919209056 25000

өмчийн эрх зүй төлөөлөл үүргийн эрх зүй гэрээний эрх зүй гэрээний эрх зүй

67.404 Б341
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha