Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Нийгмийн даатгалын сангийн 2012-2020 оны төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын дүн шинжилгээ: сангийн удирдлагыг боловсронгуй болгох талаарх санал зөвлөмж

Нийгмийн даатгалын сангийн 2012-2020 оны төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын дүн шинжилгээ: сангийн удирдлагыг боловсронгуй болгох талаарх санал зөвлөмж С.Баттулга, Т.Түвшинбаяр - УБ 2020 - 55х.

9789919967826

олон улсын туршлага олон давхаргат тогтолцоо Дани Австрали Голланд Япон

65.272 Н58
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha