Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах арга зам, боломжууд: эрдэм шинжилгээний хурал - хэлэлцүүлгийн илтгэлийн эмхэтгэл

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах арга зам, боломжууд: эрдэм шинжилгээний хурал - хэлэлцүүлгийн илтгэлийн эмхэтгэл - УБ Мөнхийн үсэг 2016 - 147х.

500

20.1/1-2УБ/ Н611
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha