Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монголын хуульчдын ёс зүй: тулгамдсан асуудлууд. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл

Монголын хуульчдын ёс зүй: тулгамдсан асуудлууд. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл - УБ Соёмбо принтинг 2019 - 136х.

9789997878083 500

улс төрийн албан хаагчийн ёс зүй

87.774 Х75
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha