Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Олон улсын хувийн эрх зүй : орчин үеийн чиг хандлага / Редактор : Т.Мэндсайхан

Тамир, Болдбаатарын

Олон улсын хувийн эрх зүй : орчин үеийн чиг хандлага / Редактор : Т.Мэндсайхан - УБ Соёмбо принтинг 2019 - 309 хуудастай индекстэй 24 см - Хувийн эрх зүйн цуврал .

Арын хуудсанд зохиогчийн намтартай.

Ном зүй (хуудас 288-302)

Олон улсын хувийн эрх зүйн үндсэн ойлголт -- Олон улсын хувийн эрх зүйн үүсэл хөгжил -- Олон улсын хувийн эрх зүйн эх сурвалж -- Олон улсын хувийн эрх зүйн харилцааны оролцогчид

Номонд олон улсын эрх зүйн үндсэн асуудлаас гадна орчин үеийн чиг хандлага болох хоёр өөр улсын шүүхэд нэгэн зэрэг хэрэг үүсгэх, сул талыг хамгаалах зорилго бүхий шүүхийн харъяалал, шүүхийг сонгох хэлэлцээр, гадаад улсын хуулийг шүүхийн бус байгууллага хэрэглэж болох эсэх, гэм хорын тусгай төрөлд хэрэглэгдэх хуулийг сонгох журам зэрэг шинэ зохицуулалт шаардаж буй зарим харилцааны талаар онцлон дурджээ.

9789997869319 30000


хувийн эрх зүй

гадаадын иргэний эрх зүй хэргийн шүүхийн харъяалал зөрчилдөөний хэм хэмжээ үүргийн харилцаа өв залгамжлал хөрөнгө шилжих ижил хүйстний гэрлэлт шашны гэрлэлт доголон гэрлэлт үрчлэлт шударга бус өрсөлдөөн оюуны өмч зохиогчийн эрх эд хөрөнгийн харилцаа
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha