Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Ашигт малтмалын эрх зүйн эх сурвалж судлал: харьцуулсан судалгааны гарын авлага

Батболд Д.

Ашигт малтмалын эрх зүйн эх сурвалж судлал: харьцуулсан судалгааны гарын авлага Ред. Д.Баярсайхан, Д.Солонго - УБ Соёмбо принтинг 2019 - 307х.

23890-23891

9789919213992 35000

Монголор нийгэмлэг уурхайн дүрэм Эрдэнэтийн овоо ашигт малтмалын өмчлөл

67.407 Б332
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha