Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Олон улсын эдийн засгийн харилцаа

Тунгалаг, Д

Олон улсын эдийн засгийн харилцаа Редактор : Х.Солонго - УБ Ган зам пресс 2015 - 223 хуудастай

23792-23793-Ф

978-99962-78-66-2 25000

чөлөөт бүс үндэстэн дамнасан корпораци олон улсын худалдаа валютын харилцаа хөдөлмөрийн шилжилт хөдөлгөөн

65.5 Т-67
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha