Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Цэндийн Дамдинсүрэн. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн чуулган: Боть 8. Монгол утга зохиол судлал I Боть 8 Боть 8. Монгол утга зохиол судлал I

Дамдинсүрэн Ц.

Цэндийн Дамдинсүрэн. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн чуулган: Боть 8. Монгол утга зохиол судлал I Боть 8 Боть 8. Монгол утга зохиол судлал I Хян. А.Д.Цендина - УБ Соёмбо принтинг 2017 - 364х.

978-9978-1-410-4 29750

72 +84г Д271
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha