Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Цэндийн Дамдинсүрэн: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн чуулган: Боть 6. Монголын уран зохиолын тойм Боть 6 Боть 6. Монголын уран зохиолын тойм

Дамдинсүрэн Ц.

Цэндийн Дамдинсүрэн: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн чуулган: Боть 6. Монголын уран зохиолын тойм Боть 6 Боть 6. Монголын уран зохиолын тойм Хян. А.Д.Цендина - УБ Соёмбо принтинг 2017 - 443х.

978-99978-1-410-4 29750

72 +84г Д271 / Д271
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha