Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Эрүүгийн процессын эрх зүйн үндсэн асуудал

Бямбаа Ж.

Эрүүгийн процессын эрх зүйн үндсэн асуудал Ред. Ж.Эрдэнэбулган - УБ Соёмбо принтинг 2018 - 328х.

23605-23606-Ф

978999831675 30000

мөрдөн шалгах ажиллагаа нотлох баримт шүүхийн процесс эрүүгийн процессын уламжлал

67.411 Б-984
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha