Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Хуульчилсан нэр томьёоны толь

Гантулгабат Ц.

Хуульчилсан нэр томьёоны толь - УБ Китаб ХХК 2018 - 248х.

23358-Ф 23359-У

978-99978-2-344-1 10000

67я2 Г-233
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha