Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Залилах гэмт хэрэг ба гэрээний маргаан /өрсөлдөх хэм хэмжээ/

Должин С.

Залилах гэмт хэрэг ба гэрээний маргаан /өрсөлдөх хэм хэмжээ/ Ред. Д.Баярсайхан - УБ Соёмбо принтинг 2018 - 122х.

978-99978-2-236-9 25000

хувийн эрх зүй салбар эрх зүй эрх зүйн хэм хэмжээ

67.404 Д473
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha