Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол орны байгаль орчин: Боть.2. Усны нөөц, түүний зохистой ашиглалт

Монгол орны байгаль орчин: Боть.2. Усны нөөц, түүний зохистой ашиглалт Ер.ред. Г.Нямдаваа, Б.Авид - УБ Мөнхийн үсэг 2017 - 316х.

9789997820258 1000

20.1 М-69
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha