Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн онол арга зүйн тайлбар Анхны хэвлэл

Тунгалаг Д

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн онол арга зүйн тайлбар Анхны хэвлэл Ред. Д.Тунгалаг - УБ 2015 - 200хуудастай.

23036 23037

978-99973-0-604 25000

Маргаан шийдвэрлэх харьяалал Харилцан буулт хийх харилцан тохиролцоо
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha