Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Эдийн болон Эдийн бус баялагийн эрх зүй: бодлогын хураамж

Энхзул Д.

Эдийн болон Эдийн бус баялагийн эрх зүй: бодлогын хураамж Ред.П.Золзаяа - анхны хэвлэл - УБ Соёмбо принтинг ХХК 2013 - 130 хуудастай.

23020 23021

978-99962-2-606-9 10000

өмчлөгч өмчийн хэлцэл худалдан авах гэрээ эрх шилжүүлэх өмчлөх эрхийн хамгаалалт

/ 67.404.1 Э-66.
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha