Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Санхүүгийн нэр томъёоны лавлах

Довууч М.

Санхүүгийн нэр томъёоны лавлах Ред.Л.Удвал - УБ Соёмбо принтинг 2012 - 104 хуудастай.

22137-22138

978-99929-4-570-2 10000

/ Д 437
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha