Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь. Олон улсын эрдэм шинжилгээний гуравдугаар бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл . боть.1 Боть. 1

Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь. Олон улсын эрдэм шинжилгээний гуравдугаар бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл . боть.1 Боть. 1 Ер.ред. Г.Нямдаваа - УБ Соёмбо принтинг 2017 - 385хуудастай.

9789997842839 500

усны горим Туул гол ус ашиглалт усны нөөц экосистемийн доройтол усны эдийн засаг ойн нөөц Монгол бөхөн эгэл годил идлэг шонхор

65.28 Н-588
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha