Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Сургаал үг

Абай Кунанбаев

Сургаал үг Ред. Б.Энхтүвшин - УБ Соёмбо принтинг 2015 - 283хуудастай.

9789996233203 500

84Каз А-131
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha