Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл: Боть 9: 1995-1997. III сар Боть.9

Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл: Боть 9: 1995-1997. III сар Боть.9 Ер.ред. Б.Чимид - УБ Мөнхийн үсэг ХХК 2010 - 619хуудастай.

9789992919906 1000

/ М-692
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha