Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Улсын бага хурлын товчоон (1990-1992) Үйл ажиллагааны хроно - тойм

Чулуун Г.

Улсын бага хурлын товчоон (1990-1992) Үйл ажиллагааны хроно - тойм Ред. Хатанбаатар Р. - УБ Соёмбо принтинг ХХК 2015 - 513хуудастай.

9789996237171

ардчилсан сонгууль анхны Ерөнхийлөгч олон намын тогтолцоо байнгын ажиллагаатай парламент Их цааз

67.99/5Мон/ / У315
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha