Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Шашдирын чуулган хэмээх Монголчуудын түүх оршивой Боть.2 Боть.2

Фазлуллах Р.

Шашдирын чуулган хэмээх Монголчуудын түүх оршивой Боть.2 Боть.2 Орч. Г.Аким - Хоёрдахь хэвлэл - УБ Соёмбо принтинг хэвлэлийн газар 2015 - 380хуудастай.

Ф-22690, 22691, 22692, 22693 У- 22694

9789997356024 25000

/ Ф16
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha