Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Иргэний эрх зүйн бодлогын хураамж. II дэвтэр:45 тохиолдол дэлгэрэнгүй шийдлийн хамт, ерөнхий ухагдахуун бүхий 8 бүдүүвч. Гэрээний эрх зүй ба хуулиас үүдэх үүргийн эрх зүй.

Буянхишиг Б.

Иргэний эрх зүйн бодлогын хураамж. II дэвтэр:45 тохиолдол дэлгэрэнгүй шийдлийн хамт, ерөнхий ухагдахуун бүхий 8 бүдүүвч. Гэрээний эрх зүй ба хуулиас үүдэх үүргийн эрх зүй. - III дахь хэвлэл - УБ.: Соёмбо принтинг ХХК 2013 - 281 хуудастай.

Төр эрх зүй, Иргэний эрх зүйн бодлогын хураамж. II дэвтэр:45 тохиолдол дэлэгэрэнгүй шийдлийн хамт, ерөнхий ухагдахуун бүхий 8 бүдүүвч. Гэрээний эрх зүй ба хуулиас үүдэх үүргийн эрх зүй

978-99929-4-773-X

иргэний эрх зүй Төр, эрх зүй, хууль
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha