Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монголын Их хатдын нууц товчоо

Уэтерфорд Жак

Монголын Их хатдын нууц товчоо - УБ Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2011 - 2 дахь хэвлэл. .

бэлэг солилцоо

999291789X

Монголын Их хатдын нууц товчоо

63.3/1МОН/41 / У697
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha