Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол Улсын Их Хурал : Боть 1.

Монгол Улсын Их Хурал : Боть 1. - УБ Алтай халиун ХГ; 2010

бэлэг солилцоо

Монгол Улсын Их Хурал : Боть 1.

67.99/1Мо/ / М 692
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha