Парламентын номын сан

The Library of the State Great Hural(Parliament) of Mongolia

Монгол төрийн дархан түшээ : УИХ-ын даргын хэлсэн үг, илгээлт, мэндчилгээ, нийтлэл, ярилцлага, мэдээ, мэдээллийн эмхтгэл Боть 2.

Дэмбэрэл Д.

Монгол төрийн дархан түшээ : УИХ-ын даргын хэлсэн үг, илгээлт, мэндчилгээ, нийтлэл, ярилцлага, мэдээ, мэдээллийн эмхтгэл Боть 2. - УБ Мөнхийн үсэг ХХК ХГ. 2010

бэлэг солилцоо

9996210556

Монгол төрийн дархан түшээ : УИХ-ын даргын хэлсэн үг, илгээлт, мэндчилгээ ярилцлагын эмхтггэл, нийтлэл, мэдээллийн эмхтгэл Боть 2.

67.99/1Мо/ / Д 903
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Парламентын номын сан, Утас: +51-262988

Powered by Koha